Glikoller
Monoetilen Glikol
Dietilen Glikol
Trietilen Glikol
Monopropilen Glikol
Dipropilen Glikol
Tripropilen Glikol

Monomerler
Vinil Asetat Monomer
Stiren Monomer
Bisfenol - A
2 - Etil Hekzil Akrilat
Akrilik Asit
Bütil Akrilat
Etil Akrilat
Metil Akrilat
Metil Metakrilat

Aromatikler
Toluen
M-ksilen
O-ksilen
P-ksilen
Kümen

Solventler
Aseton
Metanol
Etil Asetat
Bütil Asetat
İzopropil Alkol
Dietilen Glikol Monoetil Eter
Etilen Glikol Monoetil Eter
Etilen Glikol Monoetil Eter Asetat
Metilen Klorür
Metil Izobütil Keton
Metil Etil Keton

Oxo Alkoller Ve Plastifiyanlar:
2 - Etil Hekzanol
Diizononil Ftalat (Dinp)
Dioktil Ftalat (Dop)
Izobütanol
N-bütanol
Ftalik Anhidrid

Ara Ürünler:
Glasiyel Asetik Asit
Adipik Asit
Siklohekzanon
Etanolaminler
Fenol
Polioller
Toluen Diizosiyanat

İnorganikler:
Kostik Soda
Etilen Diklorür
Titanyum Dioksit